İki Yıla Bir Kademe Nasıl Alırım ?

İki Yıla Bir Kademe Nasıl Alırım ?

Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi gereğince kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.

Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi gereğince kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmektedir. 

Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi ne demektedir?

DMK 63’üncü maddesi 3'üncü hükmüne göre; "Mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz."

Kalkınmada Öncelikli iller neresidir?

I. Derecede Kalkınma Öncelikli Yöreler

 1.Adıyaman 
 2. Ağrı 
 3. Aksaray 
 4. Amasya  
 5. Ardahan 
 6. Artvin 
 7. Bartın 
 8. Batman 
 9. Bayburt 
10. Bingöl

11. Bitlis 
12.Çanakkale  
  (Bozcaada ve
   Gökçeada İlçeleri) 
13. Çankırı  
14. Çorum  
15. Diyarbakır 
16. Elazığ  
17. Erzincan 
18. Erzurum 
19. Giresun  
20. Gümüşhane

21. Hakkari 
22. Iğdır 
23.Kahramanmaraş 
24. Karabük 
25. Karaman 
26. Kars 
27. Kastamonu 
28. Kırıkkale 
29. Kırşehir 
30. Kilis 
 

31.Malatya 
32. Mardin 
33. Muş 
34.Nevşehir 
35. Niğde 
36. Ordu 
37.Osmaniye 
38. Rize 
39. Samsun 
40. Siirt 
 

41. Sinop 
42. Sivas 
43. Şanlıurfa  
44. Şırnak 
45. Tokat 
46. Trabzon 
47. Tunceli 
48. Van 
49. Yozgat 
50.Zonguldak 
 

Karabük ili, YPK'nın 8 Şubat 1994 tarih ve 94/2 sayılı kararı; 
Kastamonu ve Sinop illeri YPK'nın 20 Nisan 1995 tarih ve 95/11 sayılı kararı; 
Çanakkale ilinin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri YPK'nın 1 Mayıs 1995 tarih ve 95/15 sayılı kararı; 
Osmaniye ili, YPK'nın 28 Mart 1997 tarih, 97/1 sayılı kararı;
Aksaray,Giresun,Karaman,Kırıkkale,Kırşehir,Niğde,Ordu ve Rize illeri YPK'nın 22 Temmuz 1997 tarih ve 97/41 sayılı kararı; 
Nevşehir ve Trabzon illeri YPK'nın 6 Ağustos 1997, 97/45 sayılı kararı ile; 
Samsun ili ise, YPK'nın 16 Ekim 1997 tarih ve 97/88 sayılı kararı ile Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler kapsamına alınmıştır.

Kimler her iki yıla bir kademe ilerlemesinden yararlanabilir?

Meb,İntibak Bültenine Göre iki yıla bir kademe verilebilmesi için personelin;

1-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi olması,

2-Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

3-Zorunlu hizmet yükümlüsü olarak kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında olan (birden çok illerde dahil olmak üzere) illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

4-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması,

5-Görev yaptığı il/yer’in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması, gerekmektedir.

Anılan hükmün 01/05/1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle belirtilen şartları taşıyan personel hakkında bu tarihten sonra geçen hizmetleri bakımından uygulanabilecektir.

Aylıksız izinde Geçen süreler iki yıla bir kademe için değerlendirilir mi?

Meb,İntibak Bültenine Göre;

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görevli iken, bu yöreler dışında yurt içi veya yurt dışında geçici süreli görevlendirmek suretiyle veya aylıksız izinli olarak geçen sürelerin kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışılan süreler kapsamında kabul edilmesi mümkün değildir.”

Aday Öğretmenlik süresi iki yıla bir kademe için değerlendirilir mi?

Meb,İntibak Bültenine Göre;

“Bakanlığımızın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarında görev yapmakta olan aday personele de zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmüş olması nedeniyle anılan yörelere aday olarak atananların asaletlerinin tasdik edildiği tarihten sonra adaylıkta başarılı geçen süreleri de dikkate alınacaktır.”

“Bakanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan öğretmenler bakımından; 03/08/1990 tarih ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile 15/10/1978 tarihinden sonra göreve başlayanların zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü olacakları hükmüne yer verilmiş olup, bu tarihten önce göreve başlayanlar için böyle bir yükümlülük söz konusu olmamıştır.”

Zorunlu Çalışma süresi tamamlandıktan sonra başka zorunlu çalışma yükümlülüğü olan kuruma atananlar her iki yıla bir kademeden faydalanabilir mi?

Meb,İntibak Bültenine Göre Maliye Bakanlığınca ; ” 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanmanın öncelikli şartı, “atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olmak” olduğundan, zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırılmış olan ve adı geçen yönetmeliğin yayımlandığı 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayan personelin anılan fıkra hükmünden yararlanamayacağı,” ifade edilmiştir.

Zorunlu Çalışma süresi tamamlandıktan sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan kuruma atananlar her iki yıla bir kademeden faydalanabilir mi?

Meb,İntibak Bültenine Göre Maliye Bakanlığınca ;  “Zorunlu atamaya tabi olan ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler kapsamındaki illerden birisinde bulunan ancak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen bir kuruma ataması yapılan personelin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanmış olma” şartına sahip olmayacağından, anılan fıkra hükmünden yararlanamayacağı,” ifade edilmiştir.

Zorunlu Çalışma süresi tamamlandıktan sonra aynı kurumda çalışmaya devam edenler her iki yıla bir kademeden faydalanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman İl Müdürlüğüne yazdığı görüş yazısına göre;  Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanındaki eğitim kurumunda tamamladıktan sonra aynı eğitim kurumunda görevine devam etmesi nedeniyle zorunlu çalışma dışında geçen hizmetlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesinin 3’üncü hükmü uygulanması gerekmektedir.

 

2 Yıla 1 Kademe Dilekçesi için TIKLAYIN.

İntibak Bültenini İncelemek İçin TIKLAYIN.

İşte Görüş Yazısı;

 

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!