MEB, Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulmasını istedi.

MEB, Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulmasını istedi.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve her etkinlik saati 30 (otuz) dakikadan günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.

- Bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okulun kayıt alanındaki çocukların eğitime erişiminin sağlanması,

- Her saatte en az 10 dakika olmak üzere çocukların açık havaya çıkarılıp açık hava etkinliklerinin yapılması ve dersliklerin havalandırılması,

- İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci grupların giriş-çıkış aralarının en az 1,5 (bir buçuk) saat boşluk olacak şekilde planlanması, bu sürede dersliklerin havalandırılması ve gerekli yerlerin dezenfekte edilmesi,

- Çocukların beslenmelerini evden getirmelerinin öncelikli olarak tercih edilmesi, - Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler" ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar ve standartlar yerine getirilerek okulda beslenme hizmeti verilmesi,

- Okulun kayıt alanındaki çocukların eğitim talebi karşılandıktan sonra imkânları uygun olan okullarda açılacak olan kulüp faaliyetlerinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi"nde belirtilen etkinlik sürelerinin esas alınması,

- Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması ve oluşturulan şubelere öncelikle aynı ilçedeki norm fazlası veya öğrenci azlığı nedeniyle şube verilemeyen öğretmenlerin görevlendirilmesi, gerekmesi durumunda aynı derslikte sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ikili eğitim yapılması,

- Öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk sayısının yoğun olduğu şubeler gruplara bölünerek aynı öğretmenin bir grupla haftada iki gün, diğer grupla haftada 3 gün olacak şekilde dönüşümlü eğitim yapması,

- Gruplara bölünecek şubelere, dersliğin alan büyüklüğü ve çocuk sayısı dikkate alınarak fiziki mesafeyi koruyacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince karar verilmesi gerekmektedir.

Ali KARTAL

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!