Norm kadrolar güncellenerek öğretmene tebliğ edilecek

Norm kadrolar güncellenerek öğretmene tebliğ edilecek

Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayılan vb. bilgilerin en geç 24 Ekim 2020 tarihine kadar eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları gerekmektedir.

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde,  değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir..." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve ilgi onay çerçevesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi için 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında ekte gönderilen "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvimi" doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacaktır.
Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 21.10.2020 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.
Buna göre; 
1- Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları, 
2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, 
3-Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 

Norm Kadro GüncellemeTebliğ Tebellüğ Tutanağı( ilkokul)

Norm Kadro GüncellemeTebliğ Tebellüğ Tutanağı(ortaokul)

Norm Kadro GüncellemeTebliğ Tebellüğ Tutanağı(lise)

Norm Fazlası Öğretmene Tebliğ Tebellüğ

Ali KARTAL

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!