Okul Öncesi Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim Yazısı Yayımlandı

Okul Öncesi Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim Yazısı Yayımlandı

Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasını kararlaştırıldı.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında;

•Haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.

•Okulun fiziki inıkânlan doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanınılarnalan yapılabilecektir.

•Fiziki inıkânlan uygun olan okul öncesi eğitim kurunılarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.

•Çocukların ev ortanıında da desteklenrnesi amacı yla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kulağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvirni ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır.

•Okula   kayıtlı   olup   yüz   yüze   eğitimi  tercih etmeyen ailelerin  çocuklannın kayıtlar silinnıeyecek olup bu  çocukların da EBA  Anaokulunu izlenıeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmalan için gerekli önlemler alınacaktır.

Resmi Yazı

Ali KARTAL

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!