Sendikal İzin

Sendikal İzin

Sendika ilçe temsilcisinin haftada dört saat izinli sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Sendika  şube  üye  sayısının  400'ün  altına  düşmesi  halinde,  sendika  şubesi  yönetim kurulu  üyelerinin  sendikal  izin  haklarını  kullanıp  kullanamayacaklarına  ilişkin AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI' nın görüş yazısı şu şekildedir:

4688  sayılı  Kanunda,  şube  kuruluş  koşulu  ile  şube  yöneticilerinin  sendikal  izin haklarına yer verilmiş olup, üye sayısı 400'ün altına düşen şubelerin durumu ile yöneticilerinin sendikal izin haklarını kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

 Bu itibarla,  söz  konusu Kanunda  öngörülen  kuruluş  koşulunu  kaybeden  şubelerin izleyen  sendika  genel  kuruluna  kadar  faaliyetlerine  devam  edecekleri  ve  bu  süre içerisinde şube    yöneticilerinin  Kanunda    belirtilen    izin    haklarını    kullanmalarının    gerektiği değerlendirilmiştir.

AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI' NIN GÖRÜŞ YAZISI:

Ali KARTAL

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!