UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DETAYLAR...

►  Okul idaresince, öğretmenlerin uzaktan yapacakları derslerin planlaması alınarak ders programı oluşturulacaktır.

►  Hangi saatlerin Eba’dan hangi saatlerin diğer platformlardan yapılacağı program üzerinde belirtilecektir. Yapılan program veliler ve öğrencilerle paylaşılacaktır.

► Ayrıca Eba dışındaki uzaktan eğitime ait tarihi görünen ekran görüntüsü alınarak okul idaresine gönderilecektir. Okul idaresi bunu dijital ortamda muhafaza edecektir.

► Yönetici ve öğretmenlerin EBA Canlı Ders ve Diğer Canlı Ders uygulamalarından (Zoom, Google Meet vs.) “hafta içi” okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecektir. Ücret, aylık karşılığını doldurduktan sonraki dersler için ödenecektir. (KBS ödeme kalemi: Gündüz)

► Yönetici ve öğretmenlerin EBA Canlı Ders ve Diğer Canlı Ders uygulamalarından “hafta sonu” okuttukları dersler ise aylık karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın direk ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. (KBS ödeme kalemi: Gece)

► Ek dersler hesaplanırken EBA Canlı Ders ve Diğer Canlı Ders uygulamalarında 2 veya 3 şube birleştirilerek yapılan dersler tek bir şube olarak değerlendirilecektir. (Örnek: Aynı öğretmenin 8-A/B/C şubeleri birleştirilerek 3 şubeye aynı anda yaptığı 1 saatlik Matematik dersi 3 saat olarak değil 1 saat olarak hesaplamaya katılacaktır.)

►  Rehber Öğretmenlere (Psikolojik Danışman) 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlamış olduğu “31.08.2020 tarihinden” itibaren haftalık 18 saat ücret ödenecektir.

(Ücret Onayı: Ders Niteliğinde Yönetim Görevi,

KBS ödeme kalemi: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

►  FATİH Projesi BT Rehber Öğretmenlerine (Formatör) ve Ek Ders Kararı’nın 16/2. maddesi kapsamında Bakanlık veya Valilik tarafından görevlendirilmiş diğer öğretmenlere (Örnek: Kitap Yazma Komisyonu)görevlendirildikleri tarihten” itibaren haftalık 18 saat ücret ödenecektir.

(Ücret Onayı: Ders Niteliğinde Yönetim Görevi,

KBS ödeme kalemi: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

►  Kendisine sınıf/şube sorumluluğu verilmiş olan Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri kapsamında haftalık 2 saat ücret ödenecektir.

(Ücret Onayı: ÖSKH,

KBS ödeme kalemi: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

►  Yönetici ve öğretmenlerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındahafta içi” okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecektir. Ücret, aylık karşılığını doldurduktan sonraki dersler için ödenecektir. Aylık karşılığını doldurma belirlenirken öncelikle canlı dersler, sonra DYK dikkate alınacaktır. (Örneğin 18 saat aylık karşılığı olan bir öğretmen 15 saat hafta içi canlı + 15 saat hafta içi DYK dersi yaptığında ortaya çıkan 12 saatlik ücret DYK’ya yazılacaktır.) (KBS ödeme kalemi: Takviye Kursu-Gündüz)

► Yönetici ve öğretmenlerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında “hafta sonu” okuttukları dersler ise aylık karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. (KBS ödeme kalemi: Takviye Kursu-Gece)

► Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında hafta sonu görev yapan okul yöneticilerinden birine fiilen görev yapılan gün için 2 saat ücret ödenecektir. (KBS ödeme kalemi: Takviye Kursu-Gündüz)

►  Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İHL yüz yüze dersleri verilmekte olan okullardan 07.07.2020 tarihli ve E.9081985 sayılı Bakanlık Makamı Oluru uyarınca 31.08.2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle fiilen “Yoğunlaştırılmış Eğitim” yapılmış olanların müdür ve müdür başyardımcılarına bu haftalarla sınırlı olmak üzere Ders Niteliğinde Yönetim Görevi olarak 30 saat ücret ödenecektir. (KBS ödeme kalemi: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

► Yönetici ve öğretmenlerin Açık Öğretim Yoğunlaştırılmış Eğitimde “hafta içi” okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecektir. Ücret, aylık karşılığını doldurduktan sonraki dersler için ödenecektir. (KBS ödeme kalemi: Gündüz)

► Yönetici ve öğretmenlerin Açık Öğretim Yoğunlaştırılmış Eğitimde “hafta sonu” okuttukları dersler ise aylık karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. (KBS ödeme kalemi: Gece)

► Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İHL yoğunlaştırılmış eğitimde hafta sonu görev yapan okul yöneticilerinden birine fiilen görev yapılan gün için 2 saat ücret ödenecektir. (KBS ödeme kalemi: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

►  İlkokullarda branş öğretmenlerinin girmiş olduğu derslerin ücretleri branş öğretmenlerine yazılacak, bu dersler sınıf öğretmenlerine ayrıca yazılmayacaktır.

►  İkili öğretim yapan eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenen haftalık 2 saatlik ilave ücret, ikili öğretim fiilen başlayana kadar ödenmeyecektir.

►  Yöneticilere Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görev ücreti (10+1) ödenmeyecektir.

►  Sorumluluk sınavları için ödenecek 5’er saatlik ücretler ek ders onayına sütun olarak eklenmeyecektir. Bu ücretler okul müdürlüğünün hazırladığı sorumluluk sınavları programında gösterilecektir.

►  NOT: MEB Personel Genel Müdürlüğünün 30.11.2010 tarih ve 70934 sayılı yazısı uyarınca özel eğitim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenler ile özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler %25 fazla ödemeden yararlandırılacaktır.

►  NOT: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.10.2018 tarih ve E.19605121 sayılı yazısı uyarınca “şube/sınıf rehber öğretmeni” olarak görevlendirilmiş öğretmenlere Rehberlik, Rehberlik ve Yönlendirme vs. dersine girip girmediğine bakılmaksızın haftalık 2 saat ÖSKH ek ders ücreti ödenmektedir.

►  NOT: MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 17.12.2015 tarih ve E.13006059 sayılı yazısı uyarınca cumartesi-pazar ve yarı yıl-yaz tatillerinde yapılanların haricindeki tüm dersler saat kaçta başladığı fark etmeksizin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmektedir.

►  NOT: MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı uyarınca okul yöneticilerine yönetim görevi için (DYK, Açık Öğretim vs.) ödenecek ek ders ücretlerinin “gündüz” göstergeleri üzerinden ödenmesi gerekmektedir. (DYK: Takviye Kursu-Gündüz, Açık Lise: Ek Ders Yerine Geçen Görev-Gündüz)

 

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!